Hanke

Lappeenrannan ja Imatran ensimmäinen Liikunta yhdistää hanke 2011-2013 sai aikaan hyviä tuloksia kotoutumisen edistämisessä liikunnan avulla. Tällä hetkellä hanke painottaa erityisesti vaikeimmin tavoitettavien ryhmien, maahanmuuttajanaisten sekä tyttöjen liikunnan lisäämistä inkluusioperiaatetta kunnioittaen.

Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Tavoitteena on löytää alueen liikunta- ja urheilujärjestöjen tarjonnasta maahanmuuttajalapsille ja nuorille säännöllisia liikuntaharrastuksia. Järjestämme liikuntaneuvontaa, erilaisia harrastekokeiluja ja kursseja sekä olemme mukana tapahtumissa ja ohjaamme liikuntaryhmiä.

Mainokset